Phân biệt giải thể và phá sản công ty

Trong hoạt động kinh doanh, vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan mà công ty phải chấm dứt hoạt động bằng hình thức giải thể hay phá sản. Tuy nhiên đây là hai thủ tục khác hẳn nhau mà không phải ai phân biệt được. Vậy giải thể và phá sản công ty có gì khác nhau. Hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật phá sản 2014

Thế nào là giải thể và phá sản công ty?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Luật Phá sản 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Điểm giống nhau giữa giải thể và phá sản công ty

Giải thể và phá sản công ty đều có những đặc điểm giống nhau như sau:

 • Đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.
 • Đều bị thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đều phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản.

Điểm khác biệt giữa giải thể và phá sản công ty

Nguyên nhân

 • Giải thể: Công ty giải thể do một trong các lý do sau:

i. Kết thúc thời gian hoạt động (trong điều lệ công ty) mà không gia hạn

ii. Theo quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp

iii. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 6 tháng liên tục

iv. Bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Phá sản: Nguyên nhân dẫn đến phá sản là do công ty mất khả năng thanh toán nợ khi đến hạn

Bản chất

 • Giải thể: Là thủ tục hành chính, chủ yếu mang tính tự nguyện do người có thẩm quyền trong doanh nghiệp tiến hành làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Phá sản: Phá sản là loại thủ tục tư pháp do Toàn án có thẩm quyền quyết định sau khi nhận được đơn yêu cầu hợp lệ. 

Thẩm quyền ra quyết định

 • Giải thể: Quyết định của Tòa án, tiến hành tại Tòa Án
 • Phá sản: Quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Người có quyền nộp đơn yêu cầu

 • Giải thể: Những người có quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp bao gồm: -Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

-Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

-Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH.

-Tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

 • Phá sản: Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

-Chủ doanh nghiệp tư nhân

-Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần

-Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

-Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

-Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

-Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần

-Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

-Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Điều kiện tiến hành

 • Giải thể: Điều kiện để công ty được phép giải thể đó là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định.
 • Phá sản: Các chủ nợ sẽ được thanh toán các khoản nợ theo thứ tự luật định trên cơ sở số tài sản còn lại của doanh nghiệp, trừ trường hợp đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh. Trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định thì các đối tượng thuộc cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ; phần nợ còn thiếu thì các chủ nợ phải chịu rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp bị phá sản có thể thanh toán hết hoặc không thanh toán hết các khoản nợ cho các chủ nợ.

Thủ tục

 • Giải thể: Chủ doanh nghiệp -> gửi quyết định giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh -> Kiểm kê tài sản -> Thanh lý tài sản -> Thực hiện nghĩa vụ các bên liên quan -> Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xóa thông tin doanh nghiệp
 • Phá sản: Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản -> gửi đơn lên Tòa -> Quyết định mở thủ tục phá sản -> Kiểm kê tài sản -> Thanh lý tài sản -> Thực hiện nghĩa vụ các bên liên quan -> Tuyên bố phá sản

Hậu quả pháp lý

 • Giải thể: Chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh 
 • Phá sản: Chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp hoặc tiếp tục hoạt động khi có đơn vị khác mua lại.

Tác động đến chủ doanh nghiệp

 • Giải thể: Chủ doanh nghiệp – người quản lý không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh sau đó
 • Phá sản: Chủ doanh nghiệp – người quản lý bị hạn chế quyền tự do kinh doanh sau đó (cấm kinh doanh trong một thời gian nhất định..)

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Phân biệt giải thể và phá sản công ty. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.