Phân biệt Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Hợp đồng gia công là gì? Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai là gì? Hai loại hợp đồng này sử dụng để làm gì và chúng có khác nhau hay không? Để trả lời những vấn đề trên, thông qua bài viết hôm nay, Luật Tuệ An xin thông tin đến bạn đọc bài viết Phân biệt Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS).

Điểm khác nhau giữa Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Về khái niệm

Hợp đồng gia công

Căn cứ Điều 542 BLDS 2015 quy định:

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”

Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Vì đây là hợp đồng thuộc hợp đồng mua bán tài sản nên theo Điều 430 BLDS 2015 quy định:

“Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

Như vậy, với hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản hình thành trong tương lai cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Phân biệt Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai
Phân biệt Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Về đối tượng

Hợp đồng gia công

Theo quy định tại Điều 543 BLDS 2015:

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Vật là một loại sản phẩm, hàng hóa do bên thuê gia công đặt theo hợp đồng. Mẫu của vật này có thể do bên thuê gia công chỉ định hoặc do bên gia công đưa ra và bên thuê gia công chấp nhận.

Mẫu mà các bên sử sụng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Đối tượng của hợp đồng này khá đặc biệt đó là tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm:

  • Tài sản được hình thành từ vốn vay;
  • Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao dịch bảo đảm;
  • Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Về hình thức

Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công trong thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Với hợp đồng này hình thức là theo thỏa thuận của các bên.

Về chủ thể

Hợp đồng gia công

Hợp đồng này có hai bên chủ thể là:

  • Bên đặt gia công.
  • Bên nhận gia công.

Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Chủ thể ở đây bao gồm:

  • Bên bán tài sản.
  • Bên mua tài sản.

Về quyền và nghĩa vụ các bên

Hợp đồng gia công

Đối với bên đặt gia công quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 544 và Điều 545 BLDS 2015 như sau:

Điều 544. Nghĩa vụ của bên đặt gia công

1. Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.

2. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

3. Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

Điều 545. Quyền của bên đặt gia công

1. Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

2. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

3. Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Đối với bên nhận gia công có quyền và nghĩa vụ như sau:

Điều 546. Nghĩa vụ của bên nhận gia công

1. Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.

2. Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

3. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

4. Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

5. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

6. Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

Điều 547. Quyền của bên nhận gia công

1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.

3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.”

Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Bên bán

Có quyền yêu cầu bên mua phải trả tiền theo như thỏa thuận khi giao kết hợp đồng. Có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua đúng kỳ hạn, đúng phương thức và địa điểm như các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

Đồng thời có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu tài sản cho bên mua như chuyển tài sản và các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của mình (Điều 444 BLDS 2015).

Bên mua

Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán đúng như giá cả đã thỏa thuận đồng thời có nghĩa vụ nhận tài sản khi bên bán giao cho.

Có quyền yêu cầu bên bán giao đúng vật, đúng chất lượng, số lượng… Nếu bên bán vi phạm cố quyền hủy hợp đồng, hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trên đây là tư vấn của Luật tuệ An về vấn đề: Nguyên đơn dân sự là gì? Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miến phí. Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.