Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, nhiều loại hợp đồng cũng từ đó mà xuất hiện. Trong đó có hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng mượn tài sản. Đây là hai loại hợp đồng dễ bị nhầm lẫn. Để giúp bạn đọc phân biệt rõ hai hợp đồng trên, Luật Tuệ An xin thông tin đến bạn bài viết Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điểm giống nhau giữa Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản

Thứ nhất, về bản chất cả hai hợp đồng trên đều thuộc hợp đồng dân sự với những đặc điểm như:

  • Được hình thành dựa trên cơ sở sự thỏa thuận và thống nhất ý chí của các chủ thể tham gia quan hệ thỏa thuận.
  • Có mục đích chuyển giao quyền sử dụng từ chủ thể này sang chủ thể khác trong một thời gian nhất định phù hợp với ý chí của bên cho thuê hoặc cho mượn tài sản nhưng không chuyển giao quyền sở hữu.

Thứ hai, cả hai hợp đồng đều có đối tượng là tài sản.

Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản
Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản

Điểm khác nhau giữa Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản

Về khái niệm

Thuê tài sản

Tại Điều 472 BLDS 2015 có quy định:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê.

Mượn tài sản

Điều 494 BLDS 2015 có quy định:

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.”

Về đối tượng hợp đồng

Thuê tài sản

Khái niệm tài sản được hiểu theo nghĩa rộng đó là vật chất (hữu hình, vô hình) dùng để thỏa mẫn nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng, sản xuất của cá nhân và các tổ chức.

Do vậy đối tượng ở đây là những vật đặc định và vật không tiêu hao.

Mượn tài sản

Đối tượng của hợp đồng là một hoặc nhiều tài sản. Khái niệm tài sản không thể hiêu rtheo Điều 105 BLDS mà cần được hiểu cụ thể hơn là vật có thực, chiếm hữu được thực tế, vật đó có thể sự dụng đem lại lợi ích cho người mượn.

Tất cả những vật không tiêu hao đều có thể là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

Về tính chất hợp đồng

Thuê tài sản

Là hợp đồng song vụ. Cả bên thuê và bên cho thuê đều có quyền nghĩa vụ đối với nhau. Khi xác lập hợp đồng, hợp đồng được viết thành 2 hay nhiều bản và mỗi bên giữ một bản.

Hợp đồng ưng thuận: phát sinh hiệu lực tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Mượn tài sản

Là hợp đồng đơn vụ. Bên cho mượn có quyền yêu cầu bên mượn trả lại tài sản khi hết hạn hợp đồng hoặc mục đích mượn đã đạt được. Bên mượn có nghĩa vụ trả tài sản mượn theo yêu cầu của bên cho mượn.

Là hợp đồng thực tế: phát sinh hiệu lực khi bên cho mượn đã chuyển giao tài sản cho bên mượn.

Hình thức hợp đồng

Thuê tài sản

Các bên thỏa thuận về hình thức miệng, bằng văn bản hoặc hành vi cụ thể.

Trường hợp pháp luật quy định thì hợp đồng thuê tài sản phải lập thành văn bản (viết tay hoặc đánh máy có chữ kí 2 bên). Văn bản có thể là hóa đơn cho thuê nếu thuê tại cửa hàng có đăng kí kinh doanh.

Trường hợp pháp luật đòi hỏi hợp đồng thuê phải lập dưới hình thức văn bản có công chứng, chứng thực thì các bên phải tuân thủ.

Mượn tài sản

Pháp luật không quy định bắt buộc hình thức của hợp đồng mượn tài sản. Các bên có thể thỏa thuận hình thức bằng miệng hoặc bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận rõ về đối tượng hợp đồng và những yêu cầu đối với tài sản mượn.

Về tính đền bù

  • Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng có đền bù, khoản đền bù chính là khoản tiền mà bên thuê trả cho bên cho thuê.
  • Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng không có đền bù. Bởi trong hợp đồng không có điều khoản giá cả vì mục đích của bên cho mượn đặt ra không phải nhằm thu lợi.

Về thời hạn hợp đồng

Thuê tài sản

Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê.

Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.

Mượn tài sản

Thời hạn mượn do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận về thời hạn thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay khi mục đích mượn đã đạt được và bên cho mượn cũng có quyền đòi lại tài sản ngay sau khi bên mượn đã đạt được mục đích.

Về quyền đối với tài sản

  • Thuê tài sản: Bên thuê có quyền sử dụng và cho thuê lại tài sản nếu được bên cho thuê đồng ý.
  • Mượn tài sản: Bên mượn chỉ có quyền sử dụng tài sản.

Trả lại tài sản

Thuê tài sản

Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

  • Trường hợp tài sản thuê là động sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên cho thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp tài sản thuê là gia súc thì bên thuê phải trả lại gia súc đã thuê và cả gia súc được sinh ra trong thời gian thuê, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên cho thuê phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được sinh ra cho bên thuê.
  • Khi bên thuê chậm trả tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bên thuê trả lại tài sản thuê, trả tiền thuê trong thời gian chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên thuê phải trả tiền phạt vi phạm do chậm trả tài sản thuê, nếu có thỏa thuận.
  • Bên thuê phải chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

Mượn tài sản

Khoản 3 Điều 496 BLDS quy định bên mượn tài sản có nghĩa vụ trả lại tài sản mượn đúng thời hạn; nếu không có thỏa thuận về thời hạn trả lại tài sản thì bên mượn phải trả lại tài sản ngay sau khi mục đích mượn đã đạt được; Bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản mượn và phải chịu rủi ro đối với tài sản mượn trong thời gian chậm trả.

Trên đây là tư vấn của Luật tuệ An về vấn đề: Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miến phí. Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.