Phân biệt Tha tù trước thời hạn và Đặc xá

Tha tù có thời hạn có điều kiện là chế định mới, lần đầu được quy định trong BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Bên cạnh đặc xá và đại xá, tha tù trước thời hạn có những điểm khác biệt với hai chế định trên. Vậy tha tù trước thời hạn và đặc xá có điểm gì khác nhau? Được áp dụng như thế nào? Bài viết này, Luật Tuệ An sẽ giúp bạn đọc Phân biệt Tha tù trước thời hạn và Đặc xá.

Căn cứ pháp lý

Phân biệt Tha tù trước thời hạn và Đặc xá

Định nghĩa

Đặc xá

Theo quy định của Luật đặc xá 2018 thì Đặc xá là sự khoan hồng của nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Tha tù trước thời hạn

Theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP, tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của BLHS, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ.

Thẩm quyền

Đặc xá

Theo Hiến pháp 2013, thẩm quyền đặc xá thuộc về Chủ tịch nước.

Tha tù trước thời hạn

Căn cứ Điều 5, 7 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thuộc về:

  • Tòa án nhân dân cấp tỉnh;
  • Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.
Phân biệt Tha tù trước thời hạn và Đặc xá
Phân biệt Tha tù trước thời hạn và Đặc xá

Đối tượng áp dụng

Đặc xá

Đặc xá là biện pháp khoan hồng đối với cá nhân người bị kết án nhất định hoặc đối với những người bị kết án thỏa mãn điều hiện nhất định. Cụ thể tại Điều 2 Luật Đặc xá 2018 quy định về đối tượng áp dụng như sau:

1. Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

2. Cơ quan, tổ chức, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến hoạt động đặc xá.”

Tha tù trước thời hạn

Theo quy định tại các điều: Điều 66, Điều 106 BLHS, đối tượng được  áp dụng ta thù trước thời hạn là:

Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có đủ điều kiện

Thời điểm áp dụng

Đặc xá

Được áp dụng trong những trường hợp:

  • Nhân dịp sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý nghĩa lớn về đối nội, đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước;
  • Ngày lễ Quốc khánh 2/9 hoặc các ngày lễ khác gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước;
  • Khi xét thấy cần thiết.

Đặc xá được quyết định thường xuyên hơn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Tha tù trước thời hạn

Việc rà soát, lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 15/4 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù Quý I, trước ngày 15/8 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù 06 tháng và trước ngày 31/12 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù năm để đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định, đồng thời chuyển cho Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Phạm vi áp dụng

Đặc xá

Đặc xá áp dụng cho người phạm tội cụ thể theo tình hình thực tiễn. Phải đáp ứng một số điều kiện mới được đề nghị đặc xá (Điều kiện của người được đề nghị đặc xá quy định tại Điều 11 Luật Đặc xá 2018).

Tha tù trước thời hạn

Điều kiện để xét tha tù trước thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 66 BLHS. Cụ thể:

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

đ) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật này; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.

Hậu quả pháp lý

Đặc xá

Người được đặc xá sẽ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại nhưng không được xóa án tích ngay và vẫn có tiền án trong lý lịch tư pháp

Tha tù trước thời hạn

Khi áp dụng tha tù trước thời hạn, sẽ được thay đổi từ chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ sang hình thức giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cấp quân khu, chính quyền xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án phạt tù còn lại.

Trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không vi phạm các quy định tại khoản 4 Điều 66 của BLHS 2015 thì khi hết thời gian thử thách, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù.

Nếu vi phạm nghĩa vụ thì Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể hủy bỏ quyết định này và buộc người đó phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Phân biệt Tha tù trước thời hạn và Đặc xá. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hồ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí. Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.