Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên mới nhất 2021

Quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo pháp luật hiện hành như thế nào? Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH 1 thành viên và bạn đang chưa nắm rõ về hồ sơ, thủ tục, các điều kiện khác của loại hình doanh nghiệp này, Luật Tuệ An sẽ hỗ trợ giúp bạn hiểu một cách đầy đủ về các quy định của pháp luật về công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021 như sau:

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu một thành viên (công ty TNHH một thành viên) là gì?

Theo khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Từ đó, có thể thấy đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên như sau:

 • Thứ nhất, Chủ thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, có thể là người Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Thứ hai, Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thứ ba, công ty TNHH một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Thứ tư, Công ty TNHH 1 thành viên được phát hành trái phiếu và việc phát hành trái phiếu riêng lẻ được quy định tại Điều 128, Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty TNHH một thành viên bao gồm những bộ phận nào?

Quy định của pháp luật về Công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021
Quy định pháp luật về Công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021

Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm: chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

 • Chủ tịch công ty: là người giữ chức vụ hoặc thuê người khác làm tổng giám đốc, giám đốc.
 • Tổng giám đốc, giám đốc: là người được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong điều lệ công ty hoặc giao kết hợp đồng lao động

Lưu ý: Các quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể như: bảo đảm không vi phạm các quy định trong điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty, quy định pháp luật,…Bên cạnh, các cá nhân còn không được tiết lộ thông tin, bí mật kinh doanh, bí quyết, công nghệ kinh doanh, lạm dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức khác.

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Căn cứ Điều 79, Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có cơ cấu tổ chức như sau:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên

Điều kiện chung

Điều kiện về chủ thể

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề cấm kinh doanh là các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa như: Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; Cấm kinh doanh mại dâm; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người,…Doanh nghiệp có thể kinh doanh tất cả các ngành nghề mà luật không cấm.

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp phải gắn hoặc viết tên doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Điều kiện về vốn

Vốn điều lệ của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất quy định là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Việc thành lập doanh nghiệp với mục đích là tìm kiếm lợi nhuận nên doanh nghiệp phải có vốn và vốn này được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau.

Điều kiện riêng

 • Về chủ sở hữu: Chủ thể có thể là một cá nhân hoặc tổ chức. Nếu chủ thể là cá nhân thì có thể là người nước ngoài hoặc Việt Nam, nếu là tổ chức thì có thể là pháp nhân Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Về trách nhiệm tài sản: Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 • Về tư cách pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên như thế nào?

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp bao gồm:

1. Điều lệ công ty:

Điều lệ công ty có nội dung bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, thông tin cá nhân của chủ sở hữu, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp,….

Lưu ý: Nếu chủ sở hữu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì cả hai người đồng thời kí vào điều lệ công ty.

2. Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp

3. Giấy ủy quyền:

Nếu người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên không trực tiếp nộp đơn thì phải ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nộp hồ sơ, ký và nhận kết quả.

4. Các giấy tờ khác:

Bản sao có công chứng các giấy tờ tùy thân như CMND/CCCD/ hộ chiếu còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Lưu ý: Nếu trụ sở của công ty là văn phòng trong một tòa nhà thì cần cung cấp giấy tờ chứng minh địa chỉ đó được phép làm văn phòng. Ví dụ như: Quyết định của chủ đầu tư,…

Nếu ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp thuộc trường hợp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,

 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư.

Nơi nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT thành phố, tỉnh nơi đặt trụ sở kinh doanh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong 3 ngày làm việc, Phòng Đăng kí kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên cho doanh nghiệp

 • Bước 3: Nhận kết quả và nộp hồ sơ công bố thông tin doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp sử dụng phương thức nộp hồ sơ online thì trong trường hợp nếu hồ sơ được thông báo hợp lệ, doanh nghiệp bổ sung một bộ hồ sơ bản cứng và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trườn hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có thông báo hướng dẫn điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp cần bổ sung thông tin đúng, đầy đủ và nộp lại từ đầu.

Tìm hiểu thêm về thủ tục thành lâp công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021, truy cập ngay: https://luattuean.com/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien-moi-nhat

Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên của Luật Tuệ An

Luật Tuệ An giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các nội dung Luật Tuệ An sẽ làm:

 • Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp liên quan đến việc thành lập công ty cùng hồ sơ phù hợp với yêu cầu.
 • Thay mặt khách hàng tiến hành thủ tục thành lập công ty: chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch đầu tư và nhận kết quả;
 • Khắc dấu công ty, đăng bố cáo thành lập công ty mới;
 • Được tư vấn các dịch vụ sau thành lập bao gồm: Kê khai thuế qua mạng; mở tài khoản ngân hàng; đặt in hóa đơn và các dịch vụ khác.
 • Cung cấp cho quý công ty biểu mẫu hồ sơ nội bộ miễn phí qua thư điện tử.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định của pháp luật về Công ty TNHH một thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.