Quy định pháp luật về chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Chủ tịch công ty TNHH một thành viên có những quyền hạn và nghĩa vụ gì theo quy định của pháp luật hiện hành? Nếu bạn đang có nhu cầu thành lập công ty TNHH 1 thành viên và bạn đang tìm hiểu các quy định về chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên, Luật Tuệ An sẽ hỗ trợ giúp bạn hiểu một cách đầy đủ qua bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp

Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Quy định pháp luật về chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên
Quy định pháp luật về chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Người đại diện theo pháp luật không phải là chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên là người quản lí công ty. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao, chủ tịch công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty. Việc bổ nhiệm chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty và thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục trong Điều lệ công ty.

Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các pháp luật có liên quan quy định về quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty.

Căn cứ Điều 81 Luật doanh nghiệp 2020, từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty sẽ có hiệu lực, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
Như vậy, chủ tịch công ty TNHH một thành viên có các quyền cơ bản sau:
– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc dưới danh nghĩa công ty
– Chủ tịch công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;
– Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên hịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt về quyền của chủ sở hữu công ty như sau:

 • Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác thì sẽ phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sư

Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Tuần thủ quy định của pháp luật và trong Điều lệ công ty
 • Đảm bảo góp vốn điều lệ công ty đúng và đủ
 • Tách biệt giữa tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty
 • Chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên nếu muốn rút vốn thì phải chuyển nhượng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Lưu ý: Nếu rút vốn dưới hình thức khác thì chủ sở hữu và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản khác hoặc các khoản nợ của công ty.
 • Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn thì chủ tịch công ty không được rút lợi nhuận .
 • Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều kiện giữ chức vụ chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, điều kiện giữ chức vụ chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên như sau:

 • Là người có năng lực dân sự theo quy định của luật dân sự 2015.
 • Được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty bởi Hội đồng thành viên công ty.
 • Có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn theo quy định. Lưu ý: Kinh doanh các ngành nghề có điều kiện cần quan tâm đến điều kiện này. Ví dụ: Kinh doanh thuốc tây, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị y tế, hoạt động trung gian thanh toán.

Thủ tục bầu chủ tịch công ty TNHH 1 thành viên

Trình tự, thủ tục bầu được quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu Chủ tịch công ty cần thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh theo các trường hợp sau:

Người đại diện theo pháp luật không phải là chủ tịch công ty

Kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày làm việc,…

Người đại diện theo pháp luật là chủ tịch công ty

Trường hợp này công ty sẽ thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, cụ thể là quy định tại điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên

Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty được ghi trong quyết định, biên bản họp, bao gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, số CMTND/ CCCD hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
 • Chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Họ, tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân. Hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Phòng Đăng ký kinh doanh đưa Giấy biên nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp sau khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, . 

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về chủ tịch của công ty TNHH một thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.