Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Giao dịch bảo đảm là loại giao dịch tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Giao dịch này tồn tại với ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của các chủ thể trên thực tế. Nhằm đảm bảo cho mục đích này được duy trì một cách tối đa, việc đăng ký giao dịch bảo đảm được các chủ thể quan tâm áp dụng. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào về đăng ký giao dịch bảo đảm? Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Tuệ An xin chia sẻ tới bạn đọc những vấn đề pháp lý liên quan đến Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Dân sự năm 2015.
  • Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm
Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm

Đăng ký giao dịch bảo đảm là gì?

Pháp luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành đưa ra cách hiểu về đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó, đăng ký biện pháp bảo đảm hay đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.

Trong trường hợp pháp luật quy định, việc đăng ký giao dịch bảo đảm được coi là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực. Hay nói cách khác, nếu trong trường hợp này, các bên không thực hiện thủ tục đăng ký thì giao dịch bảo đảm sẽ không có hiệu lực.

Có thể nói rằng, bản chất biện pháp bảo đảm tồn tại nhằm mục đích ngăn ngừa việc vi phạm nghĩa vụ, đồng thời khắc phục những hậu quả do một bên không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ. Do đó, việc đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của các bên khi tham gia xác lập giao dịch bảo đảm trên thực tế. Bên cạnh đó, đăng ký biện pháp bảo đảm cũng nhằm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Từ đó, việc đăng ký này có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

Đăng ký giao dịch bảo đảm đặt ra trong trường hợp nào?

Pháp luật quy định việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện trong những trường hợp nhất định. Cụ thể, các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký:

– Thế chấp quyền sử dụng đất.

– Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay.

– Thế chấp tàu biển.

Đây là những trường hợp các bên bắt buộc phải đăng ký. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp sau đây, việc đăng ký biện pháp bảo đảm sẽ được thực hiện khi có yêu cầu. Hay nói cách khác, các bên không bắt buộc phải đăng ký mà hoàn toàn có thể thỏa thuận về việc có hoặc không thực hiện đăng ký.

– Thế chấp tài sản là động sản khác.

– Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

– Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc về cơ quan nào?

Pháp luật quy định các cơ quan sau đây có thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm. Cụ thể như sau:

– Đối với biện pháp bảo đảm bằng tàu bay. Thẩm quyền đăng ký thuộc về Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

– Đối với biện pháp bảo đảm bằng tàu biển. Thẩm quyền đăng ký thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam).

– Đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thẩm quyền đăng ký thuộc về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Văn phòng đăng ký đất đai).

– Đối với biện pháp bảo đảm bằng động sản và các tài sản khác không thuộc thẩm quyền của các cơ quan trên. Thẩm quyền đăng ký thuộc về Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi chung là Trung tâm Đăng ký).

Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm

Khi tiến hành việc đăng ký giao dịch bảo đảm, bên cạnh việc chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ cần thiết, các bên cần tuân theo trình tự, thủ tục nhất định.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm.

Hiện nay, các bên có thể nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm thông qua nhiều phương thức khác nhau. Cụ thể, có thể nộp trực tiếp, qua hệ thống đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Sau khi nhận hồ sơ, người tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, người tiếp nhận vào Sổ tiếp nhận, cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ, người tiếp nhận sẽ từ chối tiếp nhận, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Bước 2: Cơ quan đăng ký xử lý hồ sơ đăng ký

Cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày cơ quan đăng ký nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Bước 3: Trả kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm

Kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm được cơ quan đăng ký trả cho người yêu cầu đăng ký theo một trong các phương thức sau đây:

  • Trực tiếp tại cơ quan đăng ký. Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.
  • Qua đường bưu điện.
  • Phương thức khác do cơ quan đăng ký và người yêu cầu đăng ký thỏa thuận.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Dân sự tại đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.