So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp mới nhất 2022

Dưới các yếu tố tác động của nền kinh tế, của sự cạnh tranh các mặt hàng, phương hướng kinh doanh, có những doanh nghiệp phát triển rất mạnh mẽ, có chỗ đứng trên thị trường, nhưng bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp hoạt động yếu dần, đến khi không còn khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính có nghĩa đã lâm vào tình trạng phải giải thể doanh nghiệp hoặc phá sản.

Có thể thấy, phá sản hay giải thể doanh nghiệp chính là quy luật tất yếu trong nền kinh tế. Phá sản và giải thể là hai hình thức chấm dứt sự tồn tại của một pháp nhân. Vậy phá sản và giải thể có sự giống và khác nhau như thế nào? Luật Tuệ An sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc trên qua bài viết dưới đây:

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Phá sản 2014

Khái niệm chung

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Có 2 hình thức giải thể doanh nghiệp: giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. Xem thêm về thủ tục giải thể doanh nghiệp, tại đây

Phá sản là thủ tục phục hồi doanh nghiệp đặc thù vì trình tự, thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là một thủ tục tư pháp. Hoạt động phục hồi này nằm dưới sự giám  sát nghiêm ngặt của Tòa án.

Xem thêm: Gặp khó sau đại dịch, nên tạm ngừng kinh doanh hay giải thể

So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp mới nhất 2022
So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp mới nhất 2022

So sánh giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Điểm giống nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

 • Đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.
 • Đều bị thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Đều phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản.

Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, thủ tục giải quyết, hệ quả pháp lý và nguyên nhân dẫn đến một trong hai trường hợp này có nhiều điểm khác biệt.

Phá sản và giải thể về mặt hiện tượng đều dẫn đến việc:

 • Bị thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp
 • Phân chia tài sản còn lại cho các chủ nợ
 • Giải quyết quyền lợi  cho người làm công

Điểm khác nhau giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp

Về nguyên nhân

– Đối với giải thể doanh nghiệp:

 • Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của những người có quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với phá sản doanh nghiệp:

 • Theo Luật Phá sản 2014, doanh nghiệp được công nhận là phá sản khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:
 • Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Tức là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 • Doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

Về bản chất thủ tục

– Giải thể doanh nghiệp là một loại thủ tục hành chính do người có thẩm quyền trong doanh nghiệp tiến hành làm việc với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thủ tục phá sản là thủ tục tư pháp, hoạt động của một cơ quan nhà nước duy nhất- Tòa án có thầm quyền tiến hành theo những trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản

Về người có quyền nộp đơn yêu cầu

– Những người có quyền nộp đơn yêu cầu giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH.
 • Tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Những người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần
 • Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng.

Về thứ tự thanh toán tài sản

– Đối với giải thể doanh nghiệp:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí, phần tài sản còn lại sẽ chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

– Đối với phá sản doanh nghiệp:

 • Chi phí phá sản.
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
 • Sau khi đã thanh toán hết các khoản trên mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại này thuộc về: chủ doanh nghiệp tư nhân; chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần; thành viên của công ty hợp danh.
 • Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Về trình tự thủ tục

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp (trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) được tiến hành như sau:

 • Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Tiến hành tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Thông báo công khai quyết định giải thể doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các khoản nợ và phân chia phần tài sản còn lại theo quy định.
 • Nộp hồ sơ giải thể.
 • Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục phá sản của doanh nghiệp được tiến hành như sau:

 • Nộp đơn cho Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tòa án xem xét và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Tòa án mở thủ tục phá sản đối với những trường hợp đã đáp ứng đủ điều kiện mở thủ tục phá sản.
 • Triệu tập hội nghị chủ nợ.
 • Phục hồi doanh nghiệp.
 • Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Về hậu quả pháp lý

Doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh và chấm dứt sự tồn tại.

Doanh nghiệp bị phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như có người mua lại toàn bộ doanh nghiệp (Không phải lúc nào doanh nghiệp cũng bị xóa tên và chấm dứt sự tồn tại).

Về thái độ của Nhà nước

Đối với giải thể doanh nghiệp: Quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu, người bị quản lý điều hành không bị hạn chế.

Đối với phá sản doanh nghiệp: Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về cách tính thuế hộ kinh doanh . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về  Cách tính thuế Hộ kinh doanh, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.