Tag: bản quyền

Vi phạm bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền bị phạt như thế nào?
5 (1)

Vi phạm bản quyền là gì? Vi phạm bản quyền bị phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c5a4f39b65293'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30671' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Ngày nay, những hành vi vi phạm bản quyền xảy ra rất phổ biến. Một trong những lý do phát sinh các hành vi vi phạm là bởi chủ thể không hiểu rõ tầm quan trọng của bản quyền cũng như hậu quả pháp lý của vi phạm bản quyền. Vậy vi phạm bản quyền là gì và vi phạm…

Read more

Không đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm có được bảo hộ không?
0 (0)

Không đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm có được bảo hộ không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2a3896b54fcc9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30674' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhiều tác giả sáng tạo ra tác phẩm phải bỏ ra công sức và chất xám vô cùng lớn vì vậy điều họ quan tâm là bảo vệ thành quả lao động của mình. Nếu họ không đăng ký bản quyền tác giả thì tác phẩm có được bảo hộ không là một trong những thắc mắc chung hiện nay.…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.