Tag: bảo hiểm thất nghiêp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 10 năm được lãnh mấy tháng thất nghiệp?
0 (0)

Đóng bảo hiểm thất nghiệp 10 năm được lãnh mấy tháng thất nghiệp?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-11de0381cf0b6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22474' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Anh Tuấn là người lao động làm việc tại một công ty ở Hải Dương từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2021. Tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm của anh Tuấn là 10 năm (theo như sổ bảo hiểm đã chốt), mức lương cơ bản 6 tháng cuối của anh được 9.000.000 đồng. Nay anh Tuấn muốn hỏi rằng…

Read more

Làm 8 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Làm 8 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-dc1dfe622f013'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22454' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi người lao động bị mất việc làm, bị thất nghiệp thì đa phần mọi người đều nghĩ ngay đến việc thực hiện các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động vừa mới bị mất việc làm như một chiếc phao cứu sinh giúp họ vượt qua giai đoạn khó…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.