Tag: bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng tối đa bao nhiêu tháng?
0 (0)

Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng tối đa bao nhiêu tháng?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1cef62e06b228'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22725' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi của người lao động được hưởng khi họ nghỉ việc mà trước đó trong quá trình làm việc người lao động đã tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Chính vì vậy, người lao động tìm đến để hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của mình trong thời gian gần…

Read more

Thời gian thử việc có tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Thời gian thử việc có tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e2f1cb2622180'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22705' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời gian thử việc của người lao động khi chuẩn bị bắt đầu một công việc mới là khoảng thời gian người lao động thể hiện khả năng của mình để được người tuyển dụng đồng ý giao kết hợp đồng lao động với mình. Vậy trong khoảng thời gian thử việc này người lao động có được xem là…

Read more

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần 2 mới nhất 2021
0 (0)

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần 2 mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-31fbe522601cd'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22711' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trợ cấp thất nghiệp là khoản hỗ trợ người lao động xuyên xuốt quá trình người lao động làm việc. Người lao động có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhiều lần trong quá trình tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp lần 2 mới nhất năm 2021 như thế nào? Cùng…

Read more

Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật
0 (0)

Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-65e3bc50221a2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22784' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động được hưởng thêm quyền lợi đó chính là hỗ trợ tư vấn tìm nghề và hỗ trợ chi phí học nghề khi người lao động có mong muốn học nghề trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, Nếu trường hợp người lao động mong muốn học nghề thì…

Read more

Quy định về lũy kế đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021
0 (0)

Quy định về lũy kế đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1116b2c26e4f0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22795' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động khi người lao động không may mất việc làm. Tuy nhiên một số khái nhiệm cũng như quy định về Lũy kế đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021 như thế nào thì không phải người lao động nào cũng có thể…

Read more

Quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021
0 (0)

Quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4ec04120e6b24'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22723' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là một cụm từ rất quen thuộc với người lao động tuy nhiên không phải người lao động nào cũng hiểu rõ về quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Qua bài viết sau đây Luật Tuệ An sẽ cung cấp đến người lao động về Quy định về mức đóng bảo hiểm thất…

Read more

Người lao động làm bảo hiểm thất nghiệp ở đâu đúng quy định pháp luật?
0 (0)

Người lao động làm bảo hiểm thất nghiệp ở đâu đúng quy định pháp luật?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bd12c546b2ce0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22695' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, ngày càng có nhiều người lao động tìm đến bảo hiểm thất nghiệp nhằm có thêm một tiền để giúp bản thân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn khi thu nhập bị giảm sút do mất việc làm. Tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nắm được phải nộp hồ sơ như thế nào,…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.