Tag: bảo hiểm thất nghiệp

Đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục có được hưởng TCTN không?
0 (0)

Đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục có được hưởng TCTN không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f236b52dc5179'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38951' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp dành cho người lao động có tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà không may bị mất việc làm. Vậy thắc mắc đặt ra là trong quá trình tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp người lao động không thể đóng liên tục mà ngắt quãng quá trình đóng bảo hiểm…

Read more

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến BHXH không
0 (0)

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến BHXH không<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f562aa619710c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38946' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội là hai khoản trợ cấp của người lao động quan tâm nhất. Vậy khi người lao động Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp thì có ảnh hưởng gì đến trợ cấp bảo hiểm xã hội không? Để giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này, Luật Tuệ An xin…

Read more

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua thẻ ATM như thế nào?
0 (0)

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua thẻ ATM như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-729567f0ac261'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38884' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay với sự phổ biến và tiện dụng của các loại thẻ ATM thì người dân Việt Nam tiến hành sử dụng thẻ ATM để tiến hành nhận và chuyển tiền. Trong đó thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp để thuận tiện và không phải đi lại nhiều thì cơ quan dịch vụ việt làm đã mở ra…

Read more

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?
0 (0)

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7c27915a5fc66'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38600' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong tời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có rất nhiều rủi ro khiến cho người lao động không nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp.. Mất giấy hẹn hưởng bảo hiểm thất nghiệp có phải là một trong những rủi ro đấy không? Trong bài viết này Luật Tuệ An sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về việc mất giấy…

Read more

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1f6529cf297a6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38594' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời địa hội nhập thì người lao động Việt Nam tìm sang thị trường nước ngoài để làm việc và sinh sống ngày càng nhiều. Thắc mắc về vấn đề Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? được đặt ra khi người lao động sang nước ngoài để sinh sống và làm việc. Qua bài viết…

Read more

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
0 (0)

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-70b7251f9ec69'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26145' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ giúp người lao động chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính trong giai đoạn chưa tìm được việc làm. Tuy nhiên, việc thực hiện đúng thủ tục về chế độ này gây ra nhiều sự lúng túng cho người lao động. Có câu hỏi đặt ra, trong quá trình đang hưởng…

Read more

Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Quỳnh Phụ – tỉnh Thái Bình
0 (0)

Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm huyện Quỳnh Phụ – tỉnh Thái Bình<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9733c767f2215'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='27904' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

      Bạn thấy mình có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bạn muốn nộp hồ sơ để có thể giải quyết chế độ này ở huyện Quỳnh Phụ – tỉnh Thái Bình nhưng lại không biết phải nộp hồ sơ ở đâu? Thủ tục hưởng như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An sẽ cung…

Read more

Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình
0 (0)

Thông tin địa chỉ trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-76f2f479196c5'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='27900' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

      Bạn thấy mình có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bạn muốn nộp hồ sơ để có thể giải quyết chế độ này ở thành phố Thái Bình – tỉnh Thái Bình nhưng lại không biết phải nộp hồ sơ ở đâu? Thủ tục hưởng như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An sẽ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.