Tag: bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cách tính mức tiền trượt giá trong bảo hiểm xã hội mới nhất 2021
0 (0)

Cách tính mức tiền trượt giá trong bảo hiểm xã hội mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2cb47f456b2df'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23490' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Để tìm hiểu về mức tiền trượt giá thì ta không thể bỏ qua nội dung cách tính mức tiền trượt giá trong bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021. Vậy cách tính mức tiền trượt giá được quy định như thế nào? Tiền trượt giá đối với bảo hiểm xã hội có ý nghĩa gì? Qua bài viết…

Read more

Quy định về mức tiền trượt giá trong bảo hiểm xã hội
0 (0)

Quy định về mức tiền trượt giá trong bảo hiểm xã hội<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-dfeaf4db562b7'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23484' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi đi hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần thì người lao động cần chú ý đến mức hưởng tiền trượt giá trong cách tính hưởng. Người lao động có thể không để ý đến tiền trượt giá nhưng đây là khoản hỗ trợ nhằm cân bằng mức giá của đồng tiền qua các năm đóng bảo hiểm xã hội.…

Read more

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản
0 (0)

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bfb6b2ca5fd4b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23306' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay tồn tại hai khái niệm khá giống nhau đó là bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Qua bài viết sau đây Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc…

Read more

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 2)
0 (0)

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 2)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a534bf2d2fb6f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11698' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bài trước chúng tôi đã có bài phân tích một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; bao gồm: cách thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; những quyền lợi của người khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… Bài này chúng tôi tiếp tục tìm hiểu những quy định của…

Read more

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 1)
0 (0)

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 1)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fd5f251bb682e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11552' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhiều người lao động muốn tham gia bảo hiểm xã hội để “gửi gắm” một khoản tiền khi về già thay vì gửi ngân hàng. Tuy nhiên họ lại không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; vậy liệu họ có tham gia bảo hiểm xã hội được không? Câu trả lời là “có”; bởi bảo…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.