Tag: Bảo hiểm xã hội

Cách tính lương bình quân Bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?
0 (0)

Cách tính lương bình quân Bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2bc2f7eb61091'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39816' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm xã hội là chế độ hỗ trợ người lao động trong quá trình lao động ở doanh nghiệp. Tính tiền lương bảo hiểm xã hội 1 lần chính là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận bảo hiểm xã hội một lần theo đúng quy định. Tuy nhiên cách tính, mức hưởng và…

Read more

Đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục có được hưởng TCTN không?
0 (0)

Đóng bảo hiểm thất nghiệp không liên tục có được hưởng TCTN không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e67e0b12f652c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38951' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp dành cho người lao động có tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà không may bị mất việc làm. Vậy thắc mắc đặt ra là trong quá trình tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp người lao động không thể đóng liên tục mà ngắt quãng quá trình đóng bảo hiểm…

Read more

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến BHXH không
0 (0)

Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hưởng đến BHXH không<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-23c172ef6b10d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38946' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội là hai khoản trợ cấp của người lao động quan tâm nhất. Vậy khi người lao động Nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp thì có ảnh hưởng gì đến trợ cấp bảo hiểm xã hội không? Để giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này, Luật Tuệ An xin…

Read more

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?
0 (0)

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e33beb76c2510'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38600' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong tời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có rất nhiều rủi ro khiến cho người lao động không nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp.. Mất giấy hẹn hưởng bảo hiểm thất nghiệp có phải là một trong những rủi ro đấy không? Trong bài viết này Luật Tuệ An sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về việc mất giấy…

Read more

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4b9c32e67e061'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38594' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời địa hội nhập thì người lao động Việt Nam tìm sang thị trường nước ngoài để làm việc và sinh sống ngày càng nhiều. Thắc mắc về vấn đề Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? được đặt ra khi người lao động sang nước ngoài để sinh sống và làm việc. Qua bài viết…

Read more

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
0 (0)

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e742167d0b07c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='27605' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn Huyện Côn Đảo. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Huyện Côn Đảo đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm…

Read more

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã Phú Mỹ– Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
0 (0)

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã Phú Mỹ– Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-46b1c0e565227'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='27215' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn thị xã Phú Mỹ. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Thị xã Phú Mỹ  đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân,…

Read more

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
0 (0)

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-77e6e16fc4b20'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='27210' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn Huyện Châu Đức. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Huyện Châu Đức   đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.