Tag: bảo hiểm y tế

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội quận Long Biên – thành phố Hà Nội
0 (0)

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội quận Long Biên – thành phố Hà Nội<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0614823202f7e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23651' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn quận Long Biên. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội quận Long Biên đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm…

Read more

Lao động nữ nghỉ thai sản có phải đóng bảo hiểm y tế không?
0 (0)

Lao động nữ nghỉ thai sản có phải đóng bảo hiểm y tế không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2862562af54e1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23414' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động nữ khi mang thai và sinh con được pháp luật bảo vệ hỗ trợ quyền lợi của họ. Tuy nhiên vẫn có phần đông người lao động thắc mắc về quyền lợi bảo hiểm y tế khi hưởng thai sản của mình. Luật Tuệ An sẽ giải đáp thắc mắc: Lao động nữ nghỉ thai sản có…

Read more

Đóng bảo hiểm chưa đủ 6 tháng có được hưởng thai sản không?
0 (0)

Đóng bảo hiểm chưa đủ 6 tháng có được hưởng thai sản không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2212f574a8e68'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23325' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đóng bảo hiểm chưa đủ 6 tháng có được hưởng thai sản không? Đây là thắc mắc của người lao động nữ khi nghỉ hưởng thai sản mà chưa đóng đủ 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An sẽ hướng dẫn cho bạn đọc nội dung: Đóng bảo hiểm chưa đủ 6…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.