Tag: bao hiểm

Hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
0 (0)

Hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3619f12a1f865'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9109' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Lợi dụng chính sách hỗ trợ thất nghiệp trong mùa dịch, nhiều người có hành vi gian lận trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để kiếm lời. Vậy hành vi gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được quy định như nào trong BLHS 2015 và chế tài của hành vi này ra sao,…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.