Tag: Bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng tối đa bao nhiêu tháng?
0 (0)

Bảo hiểm thất nghiệp được hưởng tối đa bao nhiêu tháng?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e486aa9320fef'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22725' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi của người lao động được hưởng khi họ nghỉ việc mà trước đó trong quá trình làm việc người lao động đã tham gia đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Chính vì vậy, người lao động tìm đến để hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của mình trong thời gian gần…

Read more

Có thể truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp được không?
0 (0)

Có thể truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp được không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6c0eb92e485bf'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22801' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Có thể truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp được không? là thắc mắc của số đông người lao động khi trao đổi về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Nhìn chung thì truy lĩnh bảo hiểm thất nghiệp cũng khá giống với bảo lưu trợ cấp thất nghiệp và luỹ kế trợ cấp thất nghiệp. Qua bài viết này chúng…

Read more

Nghỉ ngang có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp không
0 (0)

Nghỉ ngang có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp không<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a9086e42f65ee'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22572' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nghỉ ngang ở công ty là hiện tượng phổ biến, khi nghỉ ngang người lao động sẽ vô tình đánh mất đi một số quyền lợi của mình như quyền lợi về thất nghiệp, quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Với bảo hiểm thất nghiệp nói riêng thì người lao động nếu nghỉ ngang sẽ không được hưởng trợ…

Read more

Đóng bảo hiểm 7 tháng có được hưởng thất nghiệp
0 (0)

Đóng bảo hiểm 7 tháng có được hưởng thất nghiệp<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-702fe90b4369e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22291' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trước những tác động và ảnh hưởng từ vô cùng lớn từ dịch bệnh thì tình trạng người lao động thất nghiệp ngày càng gia tăng và nhiều người lao động phải tìm đến quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp để bù đắp nguồn thu nhập thiếu hụt trong thời gian đợi chờ tìm kiếm việc làm. Và trong quá…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.