Tag: bất động sản liền kề

Có được làm ống thoát nước thải thông qua nhà hàng xóm không?
0 (0)

Có được làm ống thoát nước thải thông qua nhà hàng xóm không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cf8c216136060'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18574' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cuối năm 2020, gia đình tôi định xây nhà cho thuê; nhà ở cuối ngõ (ngõ cụt), đường ngõ dài 55m tính từ đầu ngõ. Vì đầu ngõ cao hơn cuối ngõ 1.2m; nhà tôi không có chỗ thoát nước thải nên tôi phải làm hố rút nước ở ngoài ngõ, nước sinh hoạt đổ xuống đấy. Hiện tại nếu…

Read more

Trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với bất động sản liền kề là gì?
0 (0)

Trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với bất động sản liền kề là gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1f1613c6286c3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15257' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Quyền đối với bất động sản liền kề là một trong những quyền quan trọng và cần thiết đối với người dân sở hữu bất động sản liền kề. Trên thực tiễn có rất nhiều tranh chấp xảy ra xoay quanh những vấn đề pháp lý về bất động sản liền kề như: tranh chấp về đường dây tải điện…

Read more

Hướng dẫn cách xác lập quyền tưới nước, tiêu nước trong canh tác trên bất động sản liền kề
0 (0)

Hướng dẫn cách xác lập quyền tưới nước, tiêu nước trong canh tác trên bất động sản liền kề<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f852263c41816'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15281' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật Đất đai năm 2013 có quy định rất rõ ràng về 04 quyền chính đối với bất động sản liền kề bao gồm: Quyền về lối đi; Quyền cấp, thoát nước; quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác; quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc. Đây là một trong những quyền quan trọng mà…

Read more

Thời hạn giải quyết tranh chấp về bất động sản liền kề
0 (0)

Thời hạn giải quyết tranh chấp về bất động sản liền kề<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f361c1d286c77'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15215' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên thực tế, đối với tranh chấp đất đai nói chung và tranh chấp về bất động sản liền kề nói riêng, đây là một trong những loại tranh chấp phức tạp và kéo dài nhất, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống các bên trong quá trình giải quyết. Vì vậy việc nắm được kiến thức về thời…

Read more

Xác lập quyền về cấp thoát nước qua bất động sản liền kề
0 (0)

Xác lập quyền về cấp thoát nước qua bất động sản liền kề<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f38ca1061b236'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15194' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật Đất đai năm 2013 có quy định rất rõ ràng về quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; quyền về cấp, thoát nước; quyền tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; quyền về đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần…

Read more

Quyền về lối đi qua giữa bất động sản liền kề được quy định thế nào?
0 (0)

Quyền về lối đi qua giữa bất động sản liền kề được quy định thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2177f3c183c66'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15119' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên thực tế, điển hình ở các làng quê Việt Nam, việc nhà cửa được xây lâu năm, do đặc tính làng xóm mà thường vây bọc quanh nhau, chỉ được ngăn cách bằng hàng rào, vườn cây, bụi cỏ,… Việc ngăn cách tạm bợ này dẫn đến nhiều sự bất tiện trong đời sống sinh hoạt của các hộ…

Read more

Giải quyết tranh chấp về bất động sản liền kề trên thực tế
0 (0)

Giải quyết tranh chấp về bất động sản liền kề trên thực tế<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8c301f2e1e606'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15176' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong thực tiễn xét xử vụ việc dân sự, tranh chấp về đất đai là một trong những tranh chấp phức tạp. Bên cạnh đó cũng gây tốn thời gian và tiền bạc cho các bên trong các loại tranh chấp thuộc thẩm quyền của Tòa án. Vậy cụ thể, những tranh chấp này sẽ được giải quyết thế nào?…

Read more

Quyền về mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác được xác lập như thế nào?
0 (0)

Quyền về mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản khác được xác lập như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1c64f62383126'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15267' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật Đất đai năm 2013 quy định rất rõ về quyền đối với bất động sản liền kề. Bao gồm quyền về lối đi; quyền về cấp, thoát nước; quyền tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; quyền về đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.