Tag: BHTN

Mẫu D02-TS Danh sách lao độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
0 (0)

Mẫu D02-TS Danh sách lao độ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c38ffc0163112'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23527' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Với mục đích để đơn vị đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị. Thì Quyết định 505/QĐ-BHXH ban hành mẫu D02-TS Danh sách La động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.