Tag: BHXH 1 lần

Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần?
0 (0)

Sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-522f8160bcb85'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23545' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Sau khi nghỉ việc người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp không có việc làm. Nên người lao động mong muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên người lao động lại không nắm rõ được sau khi nghỉ việc bao lâu thì được hưởng BHXH một lần? Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An…

Read more

Có được hưởng tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần?
0 (0)

Có được hưởng tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-252becb47c861'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23498' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Có được hưởng tiền trượt giá khi nhận bảo hiểm xã hội một lần? Người lao động khi đi hưởng tiền bảo hiểm xã hội 1 lần luôn mong muốn được nhận với số tiền nhiều nhất được hỗ trợ với mức cao nhất. Nhưng người lao động lại không biết được rằng có được hưởng tiền trượt giá khi…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.