Tag: bồi thường về đất ở

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có được bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi đất hay không?
0 (0)

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có được bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi đất hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-edfc62666b877'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16560' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Bồi thường về đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?
0 (0)

Bồi thường về đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9f2b68cd7689a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15039' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Đất đang sử dụng mà không có sổ đỏ, liệu gia đình tôi có được bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi đất?
0 (0)

Đất đang sử dụng mà không có sổ đỏ, liệu gia đình tôi có được bồi thường về đất ở khi nhà nước thu hồi đất?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bb762f8b66ced'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15030' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số thắc mắc mong Luật sư giải đáp. Gia đình tôi hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nam. Năm 1998, gia đình tôi có khai hoang một mảnh đất tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nhằm làm mục đích sinh sống trên đó. Hiện nay tôi được biết cơ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.