Tag: bồi thường về đất

Nhận tiền bồi thường về đất, người dân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?
0 (0)

Nhận tiền bồi thường về đất, người dân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d2ad6f5b6680e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17375' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Diện tích đo đạc trên thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất như thế nào?
0 (0)

Diện tích đo đạc trên thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f0942a10b6e6c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15279' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi đang gặp một số vấn đề mong Luật sư giải đáp. Tôi có một mảnh đất 200 m2 có nguồn gốc do cụ ông nhà tôi cho, tôi đã sử dụng từ năm 2002. Gần đây, chính quyền địa phương có thông báo diện tích gia đình tôi đang sinh sống sắp tới sẽ bị thu…

Read more

Có phải bồi thường về đất luôn luôn được thực hiện bằng tiền hay không?
0 (0)

Có phải bồi thường về đất luôn luôn được thực hiện bằng tiền hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9f620a2b685ed'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14820' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Tôi có một mảnh đất 200 m2 tại thôn Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do cụ ông nhà tôi để lại. Gia đình tôi đã sử dụng từ năm 2002 tuy nhiên chưa đi làm sổ đỏ. Hiện nay tôi nghe nói phía…

Read more

Đất nông nghiệp không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ thì có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất hay không?
0 (0)

Đất nông nghiệp không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ thì có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-205bbe69622fa'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14766' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Tôi có một mảnh đất ruộng, được khai hoang và sử dụng từ năm 2002 cho tới nay. Năm 2014 tôi có đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước xác định diện tích đất gia đình tôi đang…

Read more

Liệu có phải trong mọi trường hợp mà nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất đều được bồi thường về đất?
0 (0)

Liệu có phải trong mọi trường hợp mà nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất đều được bồi thường về đất?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e02a8b0369f6b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14735' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sỏ hữu. Theo đó nhà nước quản lý thống nhất quá trình khai thác, sử dụng đất của người dân trong xã hội. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức như:…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.