Tag: bồi thường

Làm hư hỏng tài sản công ty người lao động phải bồi thường thế nào?
0 (0)

Làm hư hỏng tài sản công ty người lao động phải bồi thường thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6b3627cf7d73a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39153' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình làm việc tại công ty thì người lao động có trách nhiệm phải bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của công ty. Tuy nhiên, trường hợp người lao động làm hư hỏng tài sản công ty thì phải làm như thế nào? trường hợp này người lao động có phải bồi thường như thế…

Read more

Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất có thể được hưởng những chính sách bồi thường nào?
0 (0)

Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất có thể được hưởng những chính sách bồi thường nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b6471b676df24'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15344' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Bồi thường về đất đối với những người đang có chung quyền sử dụng đất thì thực hiện ra sao?
0 (0)

Bồi thường về đất đối với những người đang có chung quyền sử dụng đất thì thực hiện ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-69f77b72de46b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15291' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Năm 2015, tôi có mua chung thửa đất với một người bạn. Theo đó thửa đất trên khi đó chúng tôi nhận chuyển nhượng với giá 700 triệu, mỗi người bỏ ra 350 triệu nhằm sau này đất lên giá để bán kiếm lợi, thửa đất…

Read more

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền, nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận
0 (0)

Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền, nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bfd6786b5271f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15261' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi đang gặp một chút vấn đề, mong Luật sư giải đáp. Năm 2002, do có nhu cầu về đất ở, gia đình tôi đã làm đơn xin giao đất ở lên Ủy ban nhân dân xã và đã được chấp thuận. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho gia đình tôi 200 m2…

Read more

Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?
0 (0)

Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp vượt hạn mức do nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-522b7f7d5d766'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15006' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; đổi mới đất nước nhà nước ta cần huy động rất nhiều những nguồn lực to lớn. Trong đó, sự đóng góp của người dân là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định. Trên thực tế, để phục vụ một số dự án trong…

Read more

Các trường hợp Doanh nghiệp- Người lao động phải bồi thường thiệt hại
0 (0)

Các trường hợp Doanh nghiệp- Người lao động phải bồi thường thiệt hại<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7167d76b5d2df'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4214' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình làm việc, lao động, người sử dụng lao động và người lao động luôn luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau. Những tác động ấy đa phần là những tác động tích cực. Tuy nhiên cũng có không ít những tác động tiêu cực mà người sử dụng lao động và người lao động đem…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.