Tag: cấm kết hôn

Những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.
0 (0)

Những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật hiện hành.<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2bddecc1f2c67'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19262' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kết hôn là việc xác lập quan hệ vợ, chồng giữa nam và nữ làm phát sinh các quyền; và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của pháp luật. Nam, nữ kết hôn cần phải đáp ứng những điều kiện kết hôn; và không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.