Tag: cấp đổi sổ đỏ mới

Sang tên sổ đỏ là sẽ được cấp đổi sổ đỏ mới có đúng không?
0 (0)

Sang tên sổ đỏ là sẽ được cấp đổi sổ đỏ mới có đúng không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cea13994626ab'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11247' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Bạn tôi có một mảnh đất 200m2 tại Hà Nam, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2016. Hiện tại, do có nhu cầu về vốn làm ăn nên bạn tôi muốn chuyển nhượng diện tích trên cho tôi. Vậy, trong trường…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.