Tag: cấp đổi

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ngân hàng khi dồn điền đổi thửa
0 (0)

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ngân hàng khi dồn điền đổi thửa<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2784e2bf62620'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11280' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày nay đã trở thành một thủ tục thường xuyên và liên tục trong lĩnh vực đất đai. Hoạt động này góp phần giúp cho người sử dụng đất có thể khai thác một cách thuận lợi nhất các thông tin mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở…

Read more

Bị thu hồi sổ đỏ để cấp đổi giấy chứng nhận, nửa năm vẫn chưa thấy trả người dân phải làm gì?
0 (0)

Bị thu hồi sổ đỏ để cấp đổi giấy chứng nhận, nửa năm vẫn chưa thấy trả người dân phải làm gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e7204d26fbf22'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10764' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư tôi có một câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Cuối năm 2019 vừa qua tôi có tới Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền…

Read more

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết bao nhiêu tiền hiện nay?
0 (0)

Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết bao nhiêu tiền hiện nay?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7a2026217efb4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10729' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có lẽ không còn xa lạ với đại bộ phận người dân. Tuy nhiên pháp luật đất đai Việt Nam hiện nay lại chưa có một định nghĩa chi tiết đối với hoạt động này. Theo một nghĩa chung nhất, chúng ta có thể hình dung đây…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.