Tag: cấp dưỡng nuôi con

Chồng không cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn phải xử lý như nào?
0 (0)

Chồng không cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn phải xử lý như nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6e5421775f2c8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35309' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi giải quyết ly hôn, nếu các bên không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ chỉ định người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp trốn tránh hoặc không cấp dưỡng đúng mức Tòa án chỉ định. Vậy trong trường hợp chồng không tiến hành cấp dưỡng cho con sau…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.