Tag: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

ĐÃ CÓ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?
0 (0)

ĐÃ CÓ THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT THÌ CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e593889deb610'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9738' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số thắc mắc mong Luật sư giải đáp. Năm 1990, gia đình tôi có mua một mảnh đất tại Vĩnh Phúc với diện tích là 300m2; đến nay chưa có sổ đỏ. Hiện nay, gia đình tôi đã đủ điều kiện để được cấp sổ. Tuy nhiên, cách đây một vài hôm anh trưởng…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.