Tag: Cấp lại giấy phép

Cấp lại giấy phép lao động: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục
0 (0)

Cấp lại giấy phép lao động: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ee576c2418889'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33842' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, việc người lao động nước ngoài ở lại Việt Nam làm việc là một điều không quá xa lạ. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động (GPLĐ) là một thủ tục mà người lao động nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài nào cũng cần phải biết. Trong phạm vi bài…

Read more

Vô tình làm mất Giấy phép xây dựng, người dân có được cấp lại Giấy phép hay không?
0 (0)

Vô tình làm mất Giấy phép xây dựng, người dân có được cấp lại Giấy phép hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8c827478e8a61'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15544' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, do sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng bao gồm đường xá, nhà cửa, các công trình xây dựng khác cũng được thay đổi một cách đáng kể. Nhằm quản lý và kiểm soát việc xây dựng các công trình của cá nhân, tổ chức trong xã hội, nhà nước…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.