Tag: Cấp sổ đỏ

Văn tự đoạn mãi bất động sản có được coi là giấy tờ công nhận Quyền sử dụng đất không?
0 (0)

Văn tự đoạn mãi bất động sản có được coi là giấy tờ công nhận Quyền sử dụng đất không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ad0f613cf46de'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15104' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, gia đình tôi có chuyện muốn nhờ tới sự giúp đỡ của luật sư. Ông nội tôi có mua 1 mảnh đất từ năm 1954; được cơ quan có thẩm quyền từ chế độ cũ cấp Văn tự đoạn mãi bất động sản; (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của cơ quan thuộc chế…

Read more

ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THÌ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CẤP “SỔ ĐỎ”?
0 (0)

ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THÌ LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CẤP “SỔ ĐỎ”?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cd9056fca656e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='10133' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, xin hỏi: Gia đình tôi làm nông nghiệp tại Bắc Kan hơn 30 năm nay. Năm 2005, gia đình tôi có khai hoang một mảnh đất 300m2 tại đây để lấy đất trồng lúa. Cuối năm 2014 gia đình tôi có nảy sinh tranh chấp với gia đình người hàng xóm. Cụ thể người này đã gieo…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.