Tag: cấp thoát nước

Có được làm ống thoát nước thải thông qua nhà hàng xóm không?
0 (0)

Có được làm ống thoát nước thải thông qua nhà hàng xóm không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-61e6ec917b513'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18574' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cuối năm 2020, gia đình tôi định xây nhà cho thuê; nhà ở cuối ngõ (ngõ cụt), đường ngõ dài 55m tính từ đầu ngõ. Vì đầu ngõ cao hơn cuối ngõ 1.2m; nhà tôi không có chỗ thoát nước thải nên tôi phải làm hố rút nước ở ngoài ngõ, nước sinh hoạt đổ xuống đấy. Hiện tại nếu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.