Tag: Chế độ thai sản

Giải quyết chế độ thai sản cho giáo viên trùng gian nghỉ hè
0 (0)

Giải quyết chế độ thai sản cho giáo viên trùng gian nghỉ hè<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f16fed1c2c2b6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23013' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giáo viên khi mang thì cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản tuy nhiên nhiều giao viên nữ thắc mắc thời gian hưởng chế độ thai sản cho giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè thì được tính hưởng như thế nào? Dưới đây Luật Tuệ An chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn đọc về vấn đề:…

Read more

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc tại công ty
0 (0)

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc tại công ty<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c61c2bfdb6041'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23188' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Như chúng ta đã biết, bảo hiểm thai sản là chế độ dành cho người lao động khi sinh con, khoản tiền này để bảo đảm mức thu nhập ổn định khi phải nghỉ để sinh con đối với lao động nữ, nghỉ chăm sóc vợ đối với lao động nam. Nhiều người lao động có thắc mắc rằng: Thủ…

Read more

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia Bảo hiểm xã hội
0 (0)

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ không tham gia Bảo hiểm xã hội<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-77416cfcb2366'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23184' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chế độ thai sản là một trong những quyền lợi của người lao động trong chế độ an sinh xã hội khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Khi lao động nữ mang thai và sinh con nếu đáp ứng được điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ được…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.