Tag: chênh lệch tuổi tác

Có nên kết hôn giữa những người chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân không?
0 (0)

Có nên kết hôn giữa những người chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-86971f4d723bc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19476' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

 Nhiều người vẫn hay cho rằng chênh lệch tuổi tác không phải là ranh giới của tình yêu; nhưng thực tế thì chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân càng lớn, nguy cơ đổ vỡ hôn nhân càng cao. Có rất nhiều nguyên nhân đằng sau quyết định “đường ai nấy đi” của các cặp vợ chồng; và khoảng cách tuổi tác cũng là một trong…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.