Tag: chia tài sản

Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?
0 (0)

Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-69e06f529441b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='32753' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình sinh sống, vợ chồng sẽ tích lũy được những phần của cải, tài sản nhất định. Vậy khi một trong hai bên chết, phần tài sản của người đã chết sẽ được phân chia như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên Luật Tuệ An đã đưa ra bài viết “Chia tài sản khi vợ…

Read more

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ, chồng
0 (0)

Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ, chồng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6904642a6ff1c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='3113' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Vợ chồng tôi có lập thoả thuận về việc chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân. Văn bản thoả thuận của chúng tôi không ghi thời điểm có hiệu lực. Điều đó gây khó khăn và bất tiện cho một số giao dịch liên quan đến tài sản được chia của chúng tôi. Vậy thời điểm phát sinh…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.