Tag: chống người thi hành công vụ

Chống người thi hành công vụ chịu hình phạt như nào ?
0 (0)

Chống người thi hành công vụ chịu hình phạt như nào ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-125b5e680d867'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9453' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Những hiện tượng chống người thi hành công vụ không phải là một vấn đề hiếm gặp ở Việt Nam, chúng ta thường xuyên bắt gặp những trường hợp vi phạm, không tuân theo những yêu cầu của người thi hành công vụ mà chống đối, chống trả lại lực lượng chức năng. Vậy hành vi chống người thi hành…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.