Tag: Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần

Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần
0 (0)

Chủ tịch hội đồng quản trị có được kiêm Giám đốc trong công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2bcdc526a7ce9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='34804' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám độc là hai chức danh khác nhau trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. Vậy một cá nhân có thể cùng lúc đảm nhiệm hai chức danh trên không? Câu hỏi này sẽ được Luật Tuệ An trả lời trong bài viết Chủ tịch hội đồng quản trị có…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.