Tag: chuyển đổi giới tính

Thay đổi giấy tờ tùy thân của người chuyển giới
0 (0)

Thay đổi giấy tờ tùy thân của người chuyển giới<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7c112e7f6e7b6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18296' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, tôi có chuyện muốn hỏi luật sư. Tôi năm nay 27 tuổi, mới thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ tháng trước. Giấy tờ tùy thân của tôi trước đây là nam, giờ tôi muốn chuyển đổi sang nữ thì có được không? Trình tự thủ tục sẽ bao gồm những gì? Mong Luật…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.