Tag: Chuyển làn đường

Khi nào được chuyển làn đường cùng chiều?
0 (0)

Khi nào được chuyển làn đường cùng chiều?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-42a8cb62cfc73'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17142' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một thắc mắc về điều kiện chuyển làn. Khi di chuyển trên Quốc lộ 1 tôi thấy có nhiều làn đường cùng chiều phân cách nhau bằng đường đứt đoạn. Tôi muốn hỏi mình có thể chuyển sang làn khác để vượt lên được không? Tôi cần phải xi nhan mới được chuyển làn đúng…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.