Tag: chuyển mục đích sử dụng đât

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển từ đất vườn sang đất ở
0 (0)

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển từ đất vườn sang đất ở<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cf2cbc664c4f6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='19749' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Gia đình tôi có một thửa đất 150 m2 ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thửa đất trên đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2012, trong đó có 100 m2 đất ở (đã xây nhà) và 50 m2 đất vườn.…

Read more

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở theo quy định của pháp luật
0 (0)

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở theo quy định của pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c627baf67ccc4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15069' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, gia đình tôi có 1 mảnh đất hiện đang trồng cây lâu năm. Tới nay gia đình muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang việc xây nhà để ở. Tôi nghe nói hiện nay đang có việc hạn chế diện tích đất; và mỗi người chỉ được chuyển mục đích sang đất ở trong hạn…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.