Tag: chuyển quyền sử dụng đất

Chuyển quyền sử dụng đất khi không có “sổ đỏ” bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Chuyển quyền sử dụng đất khi không có “sổ đỏ” bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-346c2ead851c4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12843' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chuyển quyền sử dụng đất có lẽ là một thuật ngữ pháp lý không còn xa lạ đối với người dân trong xã hội; thể hiện sự dịch chuyển quyền sử dụng đất từ chủ thể này sang chủ thể khác trong đời sống. Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu về vốn; nhà ở; tư…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.