Tag: Cổ phần

Cổ phần là gì ? Quy định về các loại cổ phần trong công ty cổ phần
0 (0)

Cổ phần là gì ? Quy định về các loại cổ phần trong công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1d1df22b6b062'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28317' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cổ phần là một đặc trưng cơ bản trong công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định rõ khái niệm các loại cổ phần là gì, Vậy có các loại cổ phần nào trong công ty cổ phần, Luật Tuệ An sẽ giới thiệu những loại cổ phần được quy định trong pháp luật Việt Nam. Cơ…

Read more

Các trường hợp chấm dứt tư cách cổ đông công ty cổ phần
0 (0)

Các trường hợp chấm dứt tư cách cổ đông công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f111d562026bd'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30092' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Công ty cổ phần là một loại hình công ty đối vốn với nhiều điểm riêng biệt. Các cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty. Tuy nhiên, tư cách cổ đông có thể bị chấm dứt trong một số trường hợp nhất định. Vậy các trường hợp chấm dứt tư cách…

Read more

Nghỉ việc có phải trả lại số cổ phần đã mua của công ty?
0 (0)

Nghỉ việc có phải trả lại số cổ phần đã mua của công ty?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d612bf8d1b566'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30444' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp người lao động trong công ty cổ phần mua cổ phần của công ty như một hình thức đầu tư cũng như ủng hộ hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, một băn khoăn thường thấy đó là, nếu người lao động nghỉ việc có phải trả lại số cổ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.