Tag: cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
0 (0)

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6b3ec113b4efc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26216' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn huyện Đại Từ. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền lợi…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.