Tag: cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn– Tỉnh Bắc Giang
0 (0)

Địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn– Tỉnh Bắc Giang<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b420683cd43f2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25624' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn huyện Lục Ngạn. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Ngạn đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.