Tag: cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La

Địa chỉ và thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
0 (0)

Địa chỉ và thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d422fb65871f1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25098' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến lãnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … trên địa bàn huyện. Mặc dù vậy, nhiều người lại không biết được địa chỉ của trung tâm Bảo hiểm xã hội thành…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.