Tag: cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sông Công

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
0 (0)

Địa chỉ, thông tin cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9b67026f3a8c1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26208' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn thành phố Sông Công. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Sông Công đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.