Tag: cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
0 (0)

Địa chỉ, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cb71b867ca72a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26200' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với phương châm “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã có nhiều bước đổi mới trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.