Tag: con dấu

Thủ tục đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân Công ty TNHH một thành viên
0 (0)

Thủ tục đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân Công ty TNHH một thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-31c682ab6dc90'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28982' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Mẫu dấu và con dấu được coi như là bộ mặt của một doanh nghiệp, là yếu tố pháp lý quan trọng của doanh nghiệp. Nó có tác dụng là dấu hiệu nhận biết, giúp phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Khi thành lập công ty nói chung hay công ty TNHH một thành viên nói riêng,…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.