Tag: Công chức

Công chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Công chức có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5f665afc7c2b1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22778' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động được hưởng chế độ thất nghiệp khi rơi vào tình trạng khó khăn và không có công việc làm khi đáp ứng được điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đề ra. Vậy áp dụng theo quy định về đối tượng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thì Công chức có phải đóng bảo hiểm thất…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.