Tag: công nhiên chiếm đoạt tài sản

Công nhiên chiếm đoạt tài sản là như thế nào?
0 (0)

Công nhiên chiếm đoạt tài sản là như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-19a6950a3f2e1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9471' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, rất nhiều người lợi dụng tình trạng khó khăn của người khác để chiếm đoạt tài sản, thậm chí trong trường hợp tính mạng của họ đang bị đe dọa nhưng vẫn không cứu giúp mà chỉ lấy đi tài sản của họ. Vậy hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác được quy định…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.