Tag: công trình quảng cáo

Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo?
0 (0)

Thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f302167c65d08'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16137' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về đất đai; nhà ở của người dân lại càng tăng cao. Trong bối cảnh đó, các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách giải quyết nhu cầu về nhà ở; các công trình xây dựng luôn là vấn đề được Nhà nước ta đặc…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.