Tag: Công ty cổ phần

Quy tắc đặt tên công ty cổ phần khi mới được thành lập
0 (0)

Quy tắc đặt tên công ty cổ phần khi mới được thành lập<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-600f6f52ea247'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36038' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tên doanh nghiệp là một trong các yếu tố quan trọng khi thành lập doanh nghiệp. Do vậy, mỗi doanh nghiệp nói riêng cũng như công ty cổ phần nói riêng khi mới được thành lập đều phải đặt cho công ty mình một cái tên riêng biệt. Vậy nên đặt tên công ty cổ phần như thế nào để vừa…

Read more

Cổ phần là gì ? Quy định về các loại cổ phần trong công ty cổ phần
0 (0)

Cổ phần là gì ? Quy định về các loại cổ phần trong công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4100fa24650ff'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28317' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cổ phần là một đặc trưng cơ bản trong công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định rõ khái niệm các loại cổ phần là gì, Vậy có các loại cổ phần nào trong công ty cổ phần, Luật Tuệ An sẽ giới thiệu những loại cổ phần được quy định trong pháp luật Việt Nam. Cơ…

Read more

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
5 (1)

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-016ff244ab206'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29644' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, huy động nguồn vốn một cách hiệu quả và đa dạng thì loại hình Công ty Cổ phần có lợi thế hơn cả. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu mở rộng…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.